Zgodovina
Ta dva izraza se nanašata na vladne osnove, ki segajo v 18th in 19th Stoletja. Vrtijo se okoli ravnanja in politike različnih vrhovnih evropskih monarhov. Oba sta bila v nekaterih...
Združene države Amerike, kot jih poznamo, so rezultat neodvisne vojne med letoma 1765 in 1783, ko je trinajst kolonij dobilo neodvisnost od Velike Britanije. Preden so se začeli vojaški spopadi,...
Tako razsvetljenje kot romantizem sta bila ključna akterja pri reformi ideologij v sodobni zgodovini, zlasti v 18. letihth stoletja. To sta dve pomembni obdobji, ki sta se začeli v Evropi...
Dve fazi se nanašata na gibanja, ki so povezana s prebujanjem misli ameriških kolonij in evropskih držav, da začnejo razmišljati zase. Dali so jim spoznati, da so sposobni tudi vladati...
Zdi se, da izraza javna služba in javna služba pomenita zelo podobna pojma, vendar obstajata velika razlika. Državno službo opravlja javni uslužbenec, birokrat, ki ga najame vlada države, ki dela...
Kaj je absolutnost? Opredelitev absolutizma: Izraz absolutizem najde svoje korenine v delih znanega političnega filozofa Jeana Bodina pozneje Thomasa Hobbesa, zgrajenega na argumentih Jeana Bodina. Njegova dela vodijo k oblikovanju...
Kaj je absolutnost? Opredelitev: Absolutizem je koncept, ki ga uporabljajo sodobni filozofi. Ker med filozofijo in politologijo ni bilo določenih meja, je imel tudi ta izraz korenine tako v politiki...