Računovodstvo
Jedro računovodstva je predstavitev finančnega poslovanja na strukturiran način, ki omogoča bralcu enostavno razumljivost. Obstajajo trije osnovni računovodski enačbi, to so sredstva, obveznosti in lastniški kapital. Enačba je naslednja: Sredstva...
Primer izkaza denarnega toka Razlika med denarnim tokom in finančnim tokom je očitna v računovodstvu. Najpreprosteje povedano, denarni tok se zgodi, ko se denar premika (ali teče) v podjetju in...
Končni izkaz poslovnega leta vsebuje sestavo več transakcij znotraj različnih računov, zabeleženih v tem obdobju. Podjetja beležijo transakcije na številnih računih, med njimi so sredstva, kapital, obveznosti, dobički, prihodki, izgube...
Svet danes omogoča dva glavna okvira za računovodstvo v celotnem svetu. Splošna sprejeta računovodska načela in mednarodni standardi računovodskega poročanja sta dva glavna okvira. Oba okvira sta oblikovana tako, da...
Prenos prihodkov v primerjavi z odloženi prihodki Preneseni prihodki in odloženi prihodki imajo enak pomen, čeprav so razlike pri izbiri besed. Oba izraza se uporabljata za iste računovodske koncepte in...
Neprilagojeno in prilagojeno preskusno ravnovesje V svetu številk, kjer računovodska pravila, je preskusno ravnovesje eno orodje, ki je zelo pomembno. Ena napaka v dnevniku in celotna knjiga se bo podrla....
 Obdavčljivi dohodek vs Prilagojeni bruto dohodek V starodavnem Egiptu se obdavčenje izvaja že od nekje3000 pred našim štetjem do 2800 pr. Pravzaprav je bil posebej omenjen v starozavezni knjigi...
Oprijemljivo in nematerialno Pri računovodstvu je pomembno razumeti, kako se neopredmetena in opredmetena sredstva razlikujejo. To je zelo pomembno, ker lahko na teh sredstvih temelji stabilnost podjetja. Razumevanje neopredmetenih in...
SOX v primerjavi z notranjo revizijo SOX ali Sarbanes-Oxley Act iz leta 2002 je znan tudi kot Zakon o korporaciji in revidiranju odgovornosti in odgovornosti ter Zakon o reformi računovodstva...
SAS 70 proti SSAE 16 Tako SAS 70 kot SSAE 16 sta razvila AICPA ali Ameriški inštitut pooblaščenih javnih računovodje za revizorje, ki izvajajo revizijski postopek za storitvena podjetja. Revizor...