Posel - Stran 3
Množično financiranje je za podjetnike postalo najbolj dostopen in najnižje tvegan način za zbiranje kapitala. Od 880 milijonov dolarjev leta 2010 se je trg množičnega financiranja v letu 2015 povečal...
Za posel, dohodek se nanaša na čisti dobiček, tj. tisto, kar ostane po odštevanju stroškov in davkov prihodki. Prihodek je skupni znesek denarja, ki ga podjetje prejme od kupcev za...
Zagonsko financiranje   Majhno podjetje lahko ustvari en posameznik ali skupina posameznikov, ki uporablja svoje osebno bogastvo. Ker pa podjetje raste in ga je treba širiti, bo potrebno več sredstev,...
Kaj je podjetje tveganega kapitala Tvegani kapital je oblika zasebnega kapitala in podjetje tveganega kapitala je podjetje, ki ima skupek zasebnih vlagateljev, ki financirajo mala zagonska podjetja. Tvegani kapital se...
Kaj je investicijska družba?   Naložbena družba je finančna organizacija, katere glavna poslovna dejavnost je imetništvo in upravljanje finančnih vrednostnih papirjev. Te naložbe se opravijo v imenu vlagateljev, ki so...
Kako delujejo investitorji Angel   Kdo je angel investitor? Angelski vlagatelji so skupina vlagateljev, ki vlagajo v podjetnike in mala zagonska podjetja v zgodnji fazi svojega nastanka. Angelski vlagatelji so...
GAAP (Ameriška splošno sprejeta računovodska načela) je računovodski standard, ki se uporablja v ZDA, medtem ko MSRP (Mednarodni standardi računovodskega poročanja) je računovodski standard, ki se uporablja v več kot...
Poslovanje ima dve vrsti Fiksni stroškiNihajoča cenaUvod (z Wikipedije) V ekonomiji so fiksni stroški poslovni stroški, ki niso odvisni od ravni blaga ali storitev, ki jih proizvede podjetje. Variabilni stroški...
Vodenje računovodstva je področje računovodstva, ki analizira in zagotavlja informacije o stroških notranjemu vodstvu za namene načrtovanja, nadzora in odločanja. Vodenje računovodstva se nanaša na računovodske informacije, razvite za vodje...
FIFO in LIFO računovodske metode se uporabljajo za določanje vrednosti neprodanega zaloga, stroškov prodanega blaga in drugih transakcij, kot so odkupi zalog, o katerih je treba poročati na koncu FIFOLIFOPomeni...