Predpisi
Dobra proizvodna praksa (GMP) in Analiza nevarnosti in kritične kontrolne točke (HACCP) sta oba sistema, namenjena zagotavljanju varnosti GMPHACCPPomeni Dobra proizvodna praksa Analiza nevarnosti in kritične kontrolne točke Vpliva Farmacevtska...