Zakon
Pravila lahko opišemo kot smernice ali navodila, kako narediti nekaj pravilno. to so načela, ki urejajo ravnanje ali vedenje ali človeka v organizaciji ali državi. Po drugi strani, predpisi se...
A volja je mogoče opisati kot pravni dokument, ki navaja način razdeljevanja premoženja, stvari in osebnih stvari med zakonitimi dediči po njegovi smrti. Po drugi strani pa a zaupanje je...
Ko je sporazum po zakonu izvršljiv, postane pogodba. Glede na veljavnost obstaja več vrst pogodb, to je veljavna pogodba, nična pogodba, nezakonita pogodba itd. Neveljavna pogodba in pogodba o odpovedi...
Indijski pogodbeni zakon iz leta 1872 je jasno povedal, da obstaja razlika med neveljavnim in nezakonitim sporazumom. A nični dogovor je tista, ki po zakonu ni prepovedana, medtem ko je...
A nični dogovor je neveljaven ab-initio, v bistvu je ničen, ker je oblikovan. Toda po drugi strani a nična pogodba je tista, ki velja v času nastanka, vendar sčasoma postane nična...
Enostranska pogodba, kot pove že ime, je pogodba, v kateri obveznost ene stranke še ni treba izpolniti. Kot proti, Dvostranska pogodba je pogodba, v kateri izhaja obveznost obeh strank. Pogodbe...
Zakonodajalec je organ vlade, ki je pooblaščen za sprejemanje zakonov in nadzor nad upravo vlade. V svetu prevladujeta dve vrsti zakonodajnih organov, to je enočlanski in dvodomni. Enakomerni zakonodajni sistem...
Pravosodje krilo ustave opravlja vrsto funkcij, kot so reševanje sporov, sodni nadzor, uveljavljanje temeljnih pravic in spoštovanje zakona. Ureja sistem splošnega prava države. V Indiji obstajajo različne ravni sodstva, ki...
Ocenjevalec lahko svojo davčno obveznost zmanjša na zakonite načine na dva načina - davčno načrtovanje in izogibanje davkom. The davčno načrtovanje je opisan kot razporeditev finančnih dejavnosti na način, da...
Ena največjih skrbi davkoplačevalcev po vsem svetu je, kako zmanjšati svojo davčno obveznost, ne da bi se izogibali zakonu. Obstajata dva zakonita načina zmanjšanja davčne obveznosti presojevalca, to je davčna...